شعر

مثال طره ی  شبنم  مثال  سرو   چمانی  

شود ز روی محبت کنی به من تو نگاهی

زنی   برای   دل من  هزار  و  یک  ییغام

 لبت به  روی  لب  من  که  تا برآید  کام 

/ 0 نظر / 5 بازدید